School Timing & Song

Song

Jana Gana Mana Adhinaayak Jaya Hey, Bhaarat Bhaagya Vidhaataa Panjaab Sindhu Gujarat Maraatha, Draavid Utkal Banga Vindhya Himaachal Yamuna Ganga, Uchchhal Jaladhi Taranga Tav Shubh Naamey Jaagey, Tav Shubh Aashish Maange Gaahey Tav Jayagaathaa Jana Gana Mangal Daayak, Jaya Hey Bhaarat Bhaagya Vidhaataa Jaya Hey, Jaya Hey, Jaya Hey, Jaya Jaya Jaya, Jaya Hey

School Timimg :
Monday - friday :
class V & VI : 10:40 A.M to 3.20 P.M
class VII & XII : 10:40 A.M to 4.30 P.M
Saturday : 10:40 A.M to 01.30 P.M

See Our Kindergarten Special Features & Activities!