Welcome to Our B.E. College Model School.
Celebrating Glorious Diamond Jubilee.
Teachers' Day celebration of B E College Model School -2021
[Note : Download admission list 2021-22, HUMANITIES  SC(E)  SC(B) ] 
Admission notice for class xi

School Timing

Jana Gana Mana Adhinaayak Jaya Hey, Bhaarat Bhaagya Vidhaataa Panjaab Sindhu Gujarat Maraatha, Draavid Utkal Banga Vindhya Himaachal Yamuna Ganga, Uchchhal Jaladhi Taranga Tav Shubh Naamey Jaagey, Tav Shubh Aashish Maange Gaahey Tav Jayagaathaa Jana Gana Mangal Daayak, Jaya Hey Bhaarat Bhaagya Vidhaataa Jaya Hey, Jaya Hey, Jaya Hey, Jaya Jaya Jaya, Jaya Hey Monday - friday

• 10:40 A.M to 3.20 P.M for class V & VI
•  10:40 A.M to 4.30 P.M for class VII & XII


Saturday
10:40 A.M to 01.30 P.M